Περιστατικό 168

Περιστατικό 168ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης οπίσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης σε υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου χωρίς λειτουργική απόκλιση.

Περιστατικό 167

Περιστατικό 167ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης πρόσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης στην περιοχή των πλαγίων τομέων σε βάση ήπιου προγναθισμού της κάτω γνάθου.

Περιστατικό 166

Περιστατικό 166ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης οπίσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης και λειτουργικής απόκλισης της κάτω γνάθου.

Περιστατικό 164

Περιστατικό 164ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης οπίσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης και λειτουργικής απόκλισης της κάτω γνάθου.

Περιστατικό 163

Περιστατικό 163ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενου συνωστισμού με την διενέργεια συνολικά 4 εξαγωγών για την διευθέτηση των φραγμών.