Περιστατικό 136

Περιστατικό 136ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης βαθειάς υπερσύγκλεισης σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και απώλειας κάτω γομφίου λόγω αποστήματος. Διευθέτηση των φραγμών μετά από εξαγωγή δυο άνω προγομφίων και διόρθωση της συγκλεισιακής σχέσης με σύγκλειση του μεσοδιαστήματος στην κάτω γνάθο μέσω χρήσης ορθοδοντικού μικροεμφυτεύματος.

Περιστατικό 135

Περιστατικό 135ΜετάΠριν Συνέχιση ορθοδοντικής θεραπείας περιστατικού από συνάδελφο (ήδη 4 χρόνια σε θεραπεία με κινητές συσκευές “μασελάκια”), για την διόρθωση της ανεωγμένης δήξης (“ανοικτό δάγκωμα”) και την αισθητική διευθέτηση των φραγμών.

Περιστατικό 134

Περιστατικό 134ΜετάΠριν Συνέχιση ορθοδοντικής θεραπείας περιστατικού από συνάδελφο (ήδη 7 χρόνια σε θεραπεία) με υφιστάμενο έκτοπο αγκυλωμένο κυνόδοντα, για την ορθοδοντική του (μέσω επαναλαμβανόμενης χειρουργικής μόχλευσης) διευθέτηση στον φραγμό.

Περιστατικό 133

Περιστατικό 133ΜετάΠριν Συνέχιση ορθοδοντικής θεραπείας περιστατικού από συνάδελφο (ήδη 2 χρόνια σε θεραπεία), με την διενέργεια τεσσάρων εξαγωγών για την διόρθωση της ανεωγμένης δήξης (“ανοικτό δάγκωμα”) και την ορθή, αισθητική και λειτουργική διαμόρφωση των φραγμών.

Περιστατικό 132

Περιστατικό 132ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιαστάμενου οδοντικού τραύματος με απώλεια και των δυο κεντρικών τομέων, με την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων μέσω “προς τα εμπρός” μετακίνησης όλων των δοντιών της άνω γνάθου και την αισθητική οδοντιατρική αποκατάσταση των πλαγίων τομέων και κυνοδόντων μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας.

Περιστατικό 131

Περιστατικό 131ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού συνέπειας προγενέστερου οδοντικού τραύματος και απώλειας του δεξιού κεντρικού τομέα me διάνοιξη του αναγκαίου για προσθετική αποκατάσταση διαστήματος.

Περιστατικό 130

Περιστατικό 130ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού συνέπειας προγενέστερου οδοντικού τραύματος και απώλειας του δεξιού κεντρικού τομέα με διάνοιξη του αναγκαίου για προσθετική αποκατάσταση διαστήματος.

Περιστατικό 129

Περιστατικό 129ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού σε υφιστάμενο κάταγμα στο επίπεδο των ούλων του δεξιού κεντρικού τομέα. Μετά την ενδοδοντική θεραπεία (“απονεύρωση”) της ρίζας του δοντιού ορθοδοντική επιμήκυνση της κλινικής μύλης για αισθητική ορθοδοντική αποκατάσταση. Να τονισθεί ότι το μεσοδιάστημα μεταξύ των κεντρικών τομέων προυπήρχε του τραύματος και η διευθέτησή του δεν συνιστούσε επιθυμία της ασθενούς…

Περιστατικό 128

Περιστατικό 128ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενου οδοντικού τραύματος στο παρελθόν με υφηλά έκτοπο αγκυλωμένο κεντρικό τομέα. Εξαγωγή του αγκυλωμένου οδοντος και ενός προγομφίου και ορθοδοντική διευθέτηση του φραγμού με σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων. Αισθητική αποκατάσταση ρητίνης μετά το πέρας της ορθοδοντικής στον αριστερό πλάγιο τομέα που αντικαθιστά των ελλείποντα κεντρικό τομέα.

Περιστατικό 127

Περιστατικό 127ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίων τομέων στην άνω και κυνόδοντα στην κάτω γνάθο με ορθοδοντική σύγκλειση των διαστημάτων.