Περιστατικό 126

Περιστατικό 126ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίων τομέων με σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων.

Περιστατικό 125

Περιστατικό 125ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίου τομέα με διάνοιξη του μεσοδιαστήματος για μετέπειτα προσθετική αποκατάσταση.

Περιστατικό 124

Περιστατικό 124ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίου τομέα με διάνοιξη μεσοδιαστήματος για προσθετική αποκατάσταση.

Περιστατικό 123

Περιστατικό 123ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίων τομέων με σύγκλειση του μεσοδιαστήματος.

Περιστατικό 122

Περιστατικό 122ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης πλαγίων τομέων με την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων μέσω “προς τα εμπρός” μετακίνησης όλων των οπισθίων δοντιών.

Περιστατικό 121

Περιστατικό 121ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης συγγενούς έλλειψης αριστερού πλαγίου τομέα, με διάνοιξη του μεσοδιατήματος για προσθετική αποκάτασταση. Μετά το πέρας της ορθοδοντικής παρέμβασης τοποθετήθηκε προσωρινή ολοκεραμική γέφυρα τύπου Maryland για την διατήρηση του αποτελέσματος μέχρι την οριστική εμφυτευματολογική αποκατάσταση.

Περιστατικό 120

Περιστατικό 120ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υψηλά έκτοπους άνω κυνόδοντες και με την διενέργεια εξαγωγής δυο προγομφίων στον άνω οδοντικό φραγμό.

Περιστατικό 119

Περιστατικό 119ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υψηλά έκτο κυνόδοντα στην άνω γνάθο με την διενέργεια εξαγωγής ενδοδοντικά θεραπευμένου γομφίου για την διευθέτηση του φραγμού.

Περιστατικό 117

Περιστατικό 117ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έκτοπη θέση του άνω δεξιού κυνόδοντα ακι υφιστάμενο συνωστισμό των προσθίων οδόντων χωρίς την διενέργεια εξαγωγών.