Περιστατικό 106

Περιστατικό 106ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη βαθειά υπερσύγκλειση σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 105

Περιστατικό 105ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη βαθειά υπεσύγκλειση σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων.

Περιστατικό 102

Περιστατικό 102ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη ανεωγμένη δήξη και συνωστισμό με την διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 101

Περιστατικό 101ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη ανεωγμένη δήξη και έντονο συνωστισμό της άνω γνάθου με την διενέργεια συνολικά τεσσάρων εξαγωγών.

Περιστατικό 100

Περιστατικό 100ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διόρθωση υφιστάμενης αυξημένης οριζόντιας πρόταξης και συνωστισμού με την εξαγωγή δυο προγομφίων στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 97

Περιστατικό 97ΜετάΠριν Προπροσθετική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την γλωσσική μετακίνηση των κάτω προσθίων δοντιών για την δημιουργία προυπόθεσης κατασκευής αρτιότερης αποκατάστασης στην άνω γνάθο.