Περιστατικό 93

Περιστατικό 93ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη έντονη οριζόντια πρόταξη με την διενέργεια δυο εξαγωγών προγομφίων στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 90

Περιστατικό 90ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με αυξημένη οριζόντια πρόταξη και συνωστισμό των προσθίων οδόντων μετά την διενέργεια δυο προγομφίων στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 89

Περιστατικό 89ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συγγενή έλλειψη πλαγίων τομέων της άνω γνάθου και έγκλειστο κυνόδοντα με αισθητική ακίνητη χειλική συσκευή. Ακολούθησε αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση στην άνω πρόσθια περιοχή μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας.

Περιστατικό 88

Περιστατικό 88ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με αυξημένη οριζόντια πρόταξη σε βάση οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και συνωστισμό των προσθίων οδόντων με την διενέργεια εξαγωγών δυο προγομφίων στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 87

Περιστατικό 87ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έκτοπο άνω κυνόδοντα και πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση σε υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη χειλική συσκευή. Οι ασθενής παρουσίαζε συμπτωματολογία πόνου στην ΚΦΓΔ που παρήλθε μετά την ορθοδοντική θεραπεία.