Περιστατικό 86

Περιστατικό 86ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με πρόσθια και οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση με υπόβαθρο έντονου προγναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη αισθητική χειλική συσκευή και έπειτα από εξαγωγή ενός προγομφίου στην κάτω γνάθου.

Περιστατικό 85

Περιστατικό 85ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση σε υπόβαθρο υφιστάμενου προγναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη χειλική συσκευή.

Περιστατικό 84

Περιστατικό 84ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με χειλική απόκλιση των προσθίων οδόντων και αραιοδοντία σε υφιστάμενο προγραθισμό της κάτω γνάθου με ακίνητη χειλική συσκευή.

Περιστατικό 83

Περιστατικό 83ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με βρεφικού τύπου κατάποση (πρόσθια μεσοφραγμική θέση της γλώσσας κατά την κατάποση) με την βοήθεια ακίνητης συσκευής σταθεροποιημένης σε δακτυλίους των άνω γομφίων.

Περιστατικό 82

Περιστατικό 82ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη ανεωγμένη δήξη και οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση σε υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου με την βοήθεια αισθητικής χειλικής ακίνητης σθσκευής.

Περιστατικό 79

Περιστατικό 79ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με εκτεταμένη οριζόντια πρόταξη σε βάση έντονου οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου με την αφαίρεση δυο ενδοδοντικά θραπευμένα γομφίων στην άνω γνάθο και την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής. Μετά το πέρας της ορθοδοντικής ακολούθησε αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση των άνω προσθίων δοντιών.

Περιστατικό 78

Περιστατικό 78ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έγκλειστο άνω δεξιό κυνόδοντα και ετερόπλευρη σταυροειδή σύγκλειση με την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής και μετά από χειρουργική αποκάλυψη αυτού.

Περιστατικό 77

Περιστατικό 77ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έγκλειστο δεξιό κυνόδοντα άνω γνάθου σε υπόβαθρο ήπιου προγναισμού της κάτω γνάθου, με την βοήθεια αισθητικής χειλικής ακίνητης συσκευής και χειρουργική αποκάλυψη αυτού.