Περιστατικό 76

Περιστατικό 76ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με εγκλείστους κυνόδοντες στην άνω γνάθο και με την βοήθεια ακίνητης γλωσσικής συσκευής για την διευθέτησή τους στον φραγμό.

Περιστατικό 75

Περιστατικό 75ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έγκλειστους κυνόδοντες και μικροδοντία των πλαγίων τομέων στην άνω γνάθο μέσω ακίνητης αισθητικής χειλικής συσκευής.

Περιστατικό 74

Περιστατικό 74ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων στην άνω γνάθο και την διόρθωση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 73

Περιστατικό 73ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση μεγάλου μεσοδιαστήματος μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων με υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου. Η πλήρης σύγκλειση του μεσοδιαστήματος ήταν λόγω της οστικής απώλειας της περιοχής για λόγους περιοδοντικής πρόγνωσης μη ενδεδειγμένη.

Περιστατικό 72

Περιστατικό 72ΜετάΠριν Πεταριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού αραιοδοντίας με αισθητική χειλική ακίνητη σσυσκευή στην άνω και κάτω γνάθο.

Περιστατικό 71

Περιστατικό 71ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτος μέσω γλωσσικής απόκλισης και εμβύθισης των άνω τομέων με ακίνητη χειλική αισθητική συσκευή.

Περιστατικό 70

Περιστατικό 70ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με πρόσθια και μερική οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση σε έδαφος προγναθισμού της κάτω γνάθου με την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής.

Περιστατικό 69

Περιστατικό 69ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση του άνω οδικού φραγμού και με την διενέργεια δυο εξαγωγών και την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής.

Περιστατικό 68

Περιστατικό 68ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών σε υφιστάμενη ανεωγμένη δήξη με την διενέργεια δυο εξαγωγών στην κάτω γνάθο και με την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής.