Περιστατικό 66

Περιστατικό 66ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 65

Περιστατικό 65ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των προσθίων οδόντων με τμηματική γλωσσική ακίνητη συσκευή.

Περιστατικό 64

Περιστατικό 64ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και κάτω γνάθο.

Περιστατικό 63

Περιστατικό 63ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητες γλωσσικές συσκευές για την διευθέτηση υφιστάμενου συνωστισμού των φραγμών.

Περιστατικό 62

Περιστατικό 62ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διόρθωση αυξημένης πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή και έπειτα από την αφαίρεση δυο ενδοδοντικά θεραπευμένων γομφίων στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 61

Περιστατικό 61ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με αυξημένη οριζόντια πρόταξη με ακίνητη γλωσσική συσκευή ύστερα από την διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 59

Περιστατικό 59ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και κάτω γνάθο.

Περιστατικό 58

Περιστατικό 58ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διεθυέτηση των φραγμών και κατόπιν μιας εξαγωγής στην άνω γνάθο με ακίνητη γλωσσική συσκευή και χειλική αισθητική συσκευή στον κάτω φραγμό.

Περιστατικό 57

Περιστατικό 57ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ και συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή, με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και κάτω γνάθο.