Περιστατικό 56

Περιστατικό 56ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και χειλική αισθητική συσκευή στην κάτω γνάθο και μετά από διενέργεια μιας εξαγωγής στον κάτω φραγμό.

Περιστατικό 55

Περιστατικό 55ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση του άνω φραγμού με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 54

Περιστατικό 54ΜετάΠριν Προπροσθετική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενο έντονο προγναθισμό της κάτω γνάθου και εκτεταμένη ανάστροφη οριζόντια πρόταξη και κατακόρυφη υπερκάλυψη με την βοήθεια ακίνητης γλωσσικής συσκευής.

Περιστατικό 53

Περιστατικό 53ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών με την διενέργεια τεσσάρων εξαγωγών και με την βοήθεια ακίνητης γλωσσικής συσκευής.

Περιστατικό 52

Περιστατικό 52ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την δίορθωση ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης και την διευθέτηση του άνω αριστερού κυνόδοντα με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 51

Περιστατικό 51ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή για την προπροσθετική διάνοιξη ικανών μεσοδιαστημάτων στην περιοχή των συγγενώς ελλειπόντων πλαγίων τομέων της άνω γνάθου. Προσθετική αποκατάσταση με γέφυρα τύπου Maryland λόγω προβολής των ούλων κατά το χαμόγελο και για την αποφυγή μακροπρόθεσμα τυχόν μεταεμφυτευματικών υφιζήσεων.

Περιστατικό 50

Περιστατικό 50ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διάνοιξη ιακνού μεσοδιαστήματος στην περιοχή του ελλείποντος αριστερού πλάγιου τομέα για την τοποθέτηση εμφυτεύματος και την άρτια από αισθητικής και λειτουργικής άποψης προσθετικής αποκατάστασης.

Περιστατικό 49

Περιστατικό 49ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτων και εμβύθιση των άνω προσθίων οδόντων με τμηματική γλωσσική ακίνητη συσκευή.

Περιστατικό 48

Περιστατικό 48ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ με συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 47

Περιστατικό 47ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και αισθητική χειλική συσκευή στην κάτω γνάθο για την επίλυση υφιστάμενου συνωστισμού.