Περιστατικό 36

Περιστατικό 36ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συγγενή έλλειψη αριστερού άνω πλαγίου τομέα με γλωσσική συσκευή στην άνω και αισθητική χειλική συσκευή στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 2

Περιστατικό 2ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με με ακίνητη γλωσσική συσκευή για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτων και στις δυο γνάθους.

Περιστατικό 34

Περιστατικό 34ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και χειλική συσκευή στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 33

Περιστατικό 33ΜετάΠριν Προπροσθετική και μεταπειριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και χειλική τμηματική συσκευή στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 30

Περιστατικό 30ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ με συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή λόγω έντονης ανεωγμένης δήξης. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.