Περιστατικό 8

Περιστατικό 8ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού που εμφάνιζε αυξημένη οριζόντια πρόταξη και ανεωγμένη δήξη με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και χειλική ακίνητη συσκευή στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 7

Περιστατικό 7ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ με συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 6

Περιστατικό 6ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή και την διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο για την αντιμετώπιση ανεωγμένη δήξης, αυξημένης οριζόντιας πρόταξης και έντονης εγγύς απόκλισης κάτω γομφίων.