Περιστατικό 24

Περιστατικό 24ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με την μέθοδο Invisalign, με ταυτόχρονη διόρθωση της υφιστάμενης ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης και ανεωγμένης δήξης.

Περιστατικό 22

Περιστατικό 22ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των οδοντικών φραγμών με την μέθοδο Invisalign. Αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας.

Περιστατικό 21

Περιστατικό 21ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με άνω γλωσσική και κάτω χειλική ακίνητη συσκευή αντίστοιχα και την διενέργεια μιας εξαγωγης στην άνω γνάθο. Η ασθενής παρουσίαζε συμπτωματολογία κρανιογναθικής διαταραχής μικτής αιτιολογίας (αρθρικής των ΚΦΓΔ και επιπλέον μυικής συμπτωματολογίας), η οποία αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με την αλλαγή των συγκλεισιακών δεδομένων. Απαραίτητη η αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση μετά το…

Περιστατικό 20

Περιστατικό 20ΜετάΠριν Ορθοδοντική παρέμβαση για την αντιμετώπιση έντνης ανεωγμένης δήξης και αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή και διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 19

Περιστατικό 19ΜετάΠριν Ορθοδοντική σύγκλειση άνω διαστήματος λόγω προγναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 18

Περιστατικό 18ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και διενέργεια μιας εξαγωγής στον άνω οδοντικό φραγμό.

Περιστατικό 17

Περιστατικό 17ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης και συνωστισμού άνω γνάθου με ακίνητη γλωσσική συσκευή. Διάνοιξη μεσοδιαστήματος για την προσθετική αποκατάσταση ελλείποντος γομφίου στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 16

Περιστατικό 16ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση άνω κυνόδοντα με ακίνητη γλωσσική συσκευή και εξαγωγή ενός προγομφίου λόγω μη επιθυμίας της ασθενούς παρέμβασης στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 14

Περιστατικό 14ΜετάΠριν Ορθοδοντική θεραπεία αντιμετώπισης αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή και διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.