Περιστατικό 16

Περιστατικό 16ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση άνω κυνόδοντα με ακίνητη γλωσσική συσκευή και εξαγωγή ενός προγομφίου λόγω μη επιθυμίας της ασθενούς παρέμβασης στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 14

Περιστατικό 14ΜετάΠριν Ορθοδοντική θεραπεία αντιμετώπισης αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή και διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 15

Περιστατικό 15ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και χειλική ακίνητη συσκευή στην κάτω γνάθο για την αντιμετώπιση ανεωγμένης δήξης και αυξημένης οριζόντιας πρόταξης. Διενέργεια εξαγωγών δυο κατεστραμένων γομφίων στην άνω γνάθο και σύγκλειση του μεσοδιαστήματος που προέκυψε.

Περιστατικό 12

Περιστατικό 12ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης λόγω προγναθισμού της κάτω γνάθου και συγγενούς έλλειψης πλαγίου τομέα αμφοτερόπλευρα με ακίνητη γλωσσική συσκευή και εξαγωγή ενός δοντιού στον κάτω οδοντικό φραγμό. Η διόρθωση της ανάστροφης πρόταξης έδωσε την δυνατότητα αισθητικής οδοντιατρικής παρέμβασης μετά το πέρας της ορθοδοντικής διευθέτησης.

Περιστατικό 11

Περιστατικό 11 ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση φραγμών και διόρθωση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή και διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 5

Περιστατικό 5ΜετάΠριν Ορθοδοντική διόρθωση για την αντιμετώπιση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με την μέθοδο Invisalign και κατόπιν εξαγωγής των φρονημιτών της άνω γνάθου.

Περιστατικό 3

Περιστατικό 3 ΜετάΠριν Αντιμετώπιση έντονου συνωστισμού σε ενήλικα για αισθητικούς λόγους με ακίνητη γλωσσική συσκευή και διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.