Περιστατικό 231

Περιστατικό 231ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών για την αντιμετώπιση συνωστισμού με την διενέργεια συνολικά τεσσάρων προγομφίων.