Περιστατικό 205

Περιστατικό 205ΜετάΠριν Ορθοδοντική θεραπεία διευθέτησης των φραγμών σε υφιστάμενο οπισθογναθισμό της κάτω γνάθου με εμπλοκή προβλημάτων της ΚΦΓΔ (κατά διαστήματα επώδυνη πρόσθια παρεκτόπιση δίσκου με ανάταξη).