Περιστατικό 194

Περιστατικό 194ΜετάΠριν Προπροσθετική ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών για την διόρθωση σταυροειδούς σύγκλεισης και την αναδιάταξη των μεσοδιαστημάτων.

Περιστατικό 191

Περιστατικό 191ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση άνω κυνόδοντα στον οδοντικό φραγμό, έπειτα από δημιουργία του αναγκαίου μεσοδιαστήματος με ακίνητη ορθοδοντική συσκευή.

Περιστατικό 190

Περιστατικό 190ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση εγκλείστων κυνοδόντων της άνω γνάθου μετά από χειρουργική τους αποκάλυψη στον φραγμό δίχως την αφαίρεση μονίμων προγομφίων για την επίτευξη αυτού.