Σύμφωνα με το πρωτόκολλο εργασίας μας, οκτώ τυποποιημένες φωτογραφίες αποτελούν τη σημαντικότερη βάση για τον προγραμματισμό της θεραπείας: τρεις φωτογραφίες προσώπου (πορτρέτα) και πέντε φωτογραφίες στόματος. Τα πορτρέτα είναι σημαντικά διότι δείχνουν πώς είναι ενσωματωμένα τα δόντια στο πρόσωπο.

Με τη βοήθεια των φωτογραφιών πορτρέτου παίρνουμε μια ιδέα για τις συνέπειες, που θα μπορούσε να έχει η πιθανή μετακίνηση των δοντιών, στη θέση των χειλιών και κατά συνέπεια σε ολόκληρη την έκφραση του προσώπου. Εξίσου σημαντικές είναι οι φωτογραφίες στόματος οι οποίες, σε αντίθεση με τα γύψινα εκμαγεία, εμφανίζουν και τις χρωματικές αλλαγές των δοντιών και των ούλων, τις ρωγμές στην αδαμαντίνη και τις ελαφριές ενδείξεις ουλίτιδας.

Χωρίς την πλήρη σειρά οκτώ φωτογραφιών δεν προγραμματίζουμε καμία ορθοδοντική θεραπεία στο ιατρείο μας, γεγονός που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχές για την καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση του θεραπευτικού μας σχεδίου.