Ακολουθεί μια σειρά από ολοκληρωμένα ορθοδοντικά περιστατικά όλων των ειδών και δυσκολιών με αρχικές, ενδιάμεσες και τελικές φωτογραφίες. Καλό είναι ο αναγνώστης να δίνει βάση όχι μόνο στο καθαρά αισθητικό αποτέλεσμα, αν ευθυγραμμίστηκαν τα δόντια δηλαδή, αλλά να κρίνει και την ύπαρξη ή μη στο άλμπουμ που μελετά περιστατικών φωτογραφιών σύγκλεισης. Δυστυχώς είναι η εξαίρεση να παραθέτει ο ορθοδοντικός αυτές τις φωτογραφίες, γεγονός τόσο κρίσιμο για την λειτουργικότητα και σταθερότητα του αισθητικού αποτελέσματος μιας ορθοδοντικής θεραπείας. Η ποιότητα και η πρόγνωση της διενεργηθείσας παρέμβασης αξιολογείται από το πλήρες σετ των φωτογραφιών, όχι μόνο από αυτές του χαμόγελου.