Σημαντική ανακοίνωση

Το ιατρείο συνεχίζει να είναι ανοικτό καθημερινά 12.00-15.00 για την απρόσκοπτη τηλεφωνική υποστήριξη των ασθενών μας, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και μόνο (υποχρεωτικά έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία για τον ορισμό του χρόνου και τρόπου προσέλευσης καθώς και την λήψη ιατρικού ιστορικού). Σε ότι αφορά τα έκτακτα περιστατικά, αυτά περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο την…