Περιστατικό 89

Περιστατικό 89 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συγγενή έλλειψη πλαγίων τομέων της άνω γνάθου και έγκλειστο κυνόδοντα με αισθητική ακίνητη χειλική συσκευή. Ακολούθησε αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση στην άνω πρόσθια περιοχή μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας.

Περιστατικό 87

Περιστατικό 87 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έκτοπο άνω κυνόδοντα και πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση σε υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη χειλική συσκευή. Οι ασθενής παρουσίαζε συμπτωματολογία πόνου στην ΚΦΓΔ που παρήλθε μετά την ορθοδοντική θεραπεία.

Περιστατικό 78

Περιστατικό 78 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έγκλειστο άνω δεξιό κυνόδοντα και ετερόπλευρη σταυροειδή σύγκλειση με την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής και μετά από χειρουργική αποκάλυψη αυτού.

Περιστατικό 77

Περιστατικό 77 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έγκλειστο δεξιό κυνόδοντα άνω γνάθου σε υπόβαθρο ήπιου προγναισμού της κάτω γνάθου, με την βοήθεια αισθητικής χειλικής ακίνητης συσκευής και χειρουργική αποκάλυψη αυτού.

Περιστατικό 76

Περιστατικό 76 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με εγκλείστους κυνόδοντες στην άνω γνάθο και με την βοήθεια ακίνητης γλωσσικής συσκευής για την διευθέτησή τους στον φραγμό.

Περιστατικό 75

Περιστατικό 75 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έγκλειστους κυνόδοντες και μικροδοντία των πλαγίων τομέων στην άνω γνάθο μέσω ακίνητης αισθητικής χειλικής συσκευής.

Περιστατικό 52

Περιστατικό 52 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την δίορθωση ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης και την διευθέτηση του άνω αριστερού κυνόδοντα με ακίνητη γλωσσική συσκευή.