Περιστατικό 89

Περιστατικό 89ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συγγενή έλλειψη πλαγίων τομέων της άνω γνάθου και έγκλειστο κυνόδοντα με αισθητική ακίνητη χειλική συσκευή. Ακολούθησε αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση στην άνω πρόσθια περιοχή μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας.

Περιστατικό 87

Περιστατικό 87ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έκτοπο άνω κυνόδοντα και πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση σε υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη χειλική συσκευή. Οι ασθενής παρουσίαζε συμπτωματολογία πόνου στην ΚΦΓΔ που παρήλθε μετά την ορθοδοντική θεραπεία.

Περιστατικό 78

Περιστατικό 78ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έγκλειστο άνω δεξιό κυνόδοντα και ετερόπλευρη σταυροειδή σύγκλειση με την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής και μετά από χειρουργική αποκάλυψη αυτού.

Περιστατικό 77

Περιστατικό 77ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έγκλειστο δεξιό κυνόδοντα άνω γνάθου σε υπόβαθρο ήπιου προγναισμού της κάτω γνάθου, με την βοήθεια αισθητικής χειλικής ακίνητης συσκευής και χειρουργική αποκάλυψη αυτού.

Περιστατικό 76

Περιστατικό 76ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με εγκλείστους κυνόδοντες στην άνω γνάθο και με την βοήθεια ακίνητης γλωσσικής συσκευής για την διευθέτησή τους στον φραγμό.

Περιστατικό 75

Περιστατικό 75ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έγκλειστους κυνόδοντες και μικροδοντία των πλαγίων τομέων στην άνω γνάθο μέσω ακίνητης αισθητικής χειλικής συσκευής.

Περιστατικό 52

Περιστατικό 52ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την δίορθωση ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης και την διευθέτηση του άνω αριστερού κυνόδοντα με ακίνητη γλωσσική συσκευή.