Πότε ενδείκτυται μια ορθοδοντική παρέμβαση με την χρήση εναλλασσόμενων διαφανών μεμβρανών προκαθορισμένης μετακίνησης (τύπου Invisalign);

Οι ενδείξεις παρέμβασης με διαφανείς μεμβράνες τύπου Invisalign μπορούν να συνοψιστούν επιγραμματικά στις εξής: Επιθυμία εκ μέρους του ενδιαφερόμενου για μια πιο διακριτική συσκευή συγκριτικά με τα κλασικά “διάφανα εξωτερικά σιδεράκια πορσελάνης”. Μια απολύτως “αόρατη” για τρίτους ορθοδοντική παρέμβαση καθιστά αντιθέτως την χρήση ακίνητης γλωσσικής συσκευής (τύπου Incognito) επιβεβλημένη. Επιθυμία εκ μέρους του ενδιαφερομένου για…