Περιστατικό 24

Περιστατικό 24ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με την μέθοδο Invisalign, με ταυτόχρονη διόρθωση της υφιστάμενης ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης και ανεωγμένης δήξης.

Περιστατικό 20

Περιστατικό 20ΜετάΠριν Ορθοδοντική παρέμβαση για την αντιμετώπιση έντνης ανεωγμένης δήξης και αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή και διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 15

Περιστατικό 15ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και χειλική ακίνητη συσκευή στην κάτω γνάθο για την αντιμετώπιση ανεωγμένης δήξης και αυξημένης οριζόντιας πρόταξης. Διενέργεια εξαγωγών δυο κατεστραμένων γομφίων στην άνω γνάθο και σύγκλειση του μεσοδιαστήματος που προέκυψε.