Αφαίρεση φρονιμιτών για ορθοδοντικούς λόγους;

Τα ανθρώπινα δόντια μεταναστεύουν για όλη τη ζωή με χαμηλό ρυθμό προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα στους περισσότερους ανθρώπους να αναπτύσσονται διαρκώς αυξανόμενοι συνωστισμοί των πρόσθιων δοντιών. Ο συνωστισμός αυτός επιβαρύνεται περαιτέρω από την εφ΄ όρου ζωής απορρόφηση του χειλικού οστικού πετάλου και την απώλεια ελαστικότητας (λόγω απώλειας κολλαγόνου και ελαστίνης) των χειλέων που λειτουργούν…

Μάταιη η πρώιμη έναρξη θεραπείας σε οπισθογναθισμό της κάτω γνάθου

Ο οπισθογναθισμός της κάτω γνάθου με ταυτόχρονη αυξημένη οριζόντια πρόταξη των προσθίων δοντιών είναι ένα από τα πιο συχνά ευρήματα μεταξύ των παιδιών, γεγονός που οδηγεί τους γονείς να αναζητήσουν ορθοδοντική ενημέρωση για την βαρύτητα και εξέλιξη αυτής της κατάστασης. Πολλοί ορθοδοντικοί προτείνουν βλέποντας μια τέτοια κλινική εικόνα την άμεση έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας, σε…

Οι κινητές συσκευές είναι μη οικονομικές

Ανά έτος θεραπείας με σταθερά σιδεράκια προκύπτει σημαντικά υψηλότερο κόστος από ό,τι με αφαιρούμενα σιδεράκια (μασελάκια). Επειδή όμως ο χρόνος θεραπείας με σταθερά σιδεράκια είναι μόνο ένα κλάσμα αυτού που θα ήταν με την χρήση κινητών συσκευών, τα σταθερά σιδεράκια στις περισσότερες ορθοδοντικές θεραπείες είναι συνολικά πιο οικονομικά. Αυτό ισχύει επίσης για την ορθοδοντική θεραπεία…

Η έναρξη ορθοδοντικής πριν την ηλικία των 11 είναι από επιστημονικής άποψης μη ενδεδειγμένη

Πολλές ορθοδοντικές παρεμβάσεις σε παιδιά  ξεκινούν στην πρώιμη ηλικία των 9 ετών με την προοπτική να επηρεάσουν την ανάπτυξη της γνάθου και να εξασφαλίσουν συνολικά καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα σε σχέση με αυτό που θα συνέβαινε με μια πιο καθυστερημένη έναρξη θεραπείας. Η παραπάνω υπόθεση έχει αποδειχθεί επιστημονικά  ότι είναι απολύτως λανθασμένη και μάλιστα με…