Περιστατικό 272

Περιστατικό 272 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού δημιουργίας κατάλληλου οστικού υποβάθρου για την τοποθέτηση εμφυτεύματος σε υφιστάμενο εκτεταμένο οστικό έλλειμα της περιοχής του προγομφίου.

Περιστατικό 271

Περιστατικό 271 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την δημιουργία κατάλληλου οστικού υποβάθρου για την τοποθέτηση εμφυτεύματος αποκατάστασης άνω κεντρικού τομέα μετά από αφαίρεσή του.

Περιστατικό 270

Περιστατικό 270 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού σε υπόβαθρο συγγενούς έλλειψης πλαγίων τομέων για την διάνοιξη ικανού μεσοδιαστήματος για την εμφυτευματολογική του προσθετική αποκατάσταση.

Περιστατικό 211

Περιστατικό 211 ΜετάΠριν Ορθοδοντική θεραπεία διευθέτησης των φραγμών με αφαίρεση δυο δοντιών στην άνω γνάθο. Αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση μετά το πέρας της ορθοδοντικής διευθέτησης.