Περιστατικό 97

Περιστατικό 97ΜετάΠριν Προπροσθετική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την γλωσσική μετακίνηση των κάτω προσθίων δοντιών για την δημιουργία προυπόθεσης κατασκευής αρτιότερης αποκατάστασης στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 89

Περιστατικό 89ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συγγενή έλλειψη πλαγίων τομέων της άνω γνάθου και έγκλειστο κυνόδοντα με αισθητική ακίνητη χειλική συσκευή. Ακολούθησε αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση στην άνω πρόσθια περιοχή μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας.

Περιστατικό 79

Περιστατικό 79ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με εκτεταμένη οριζόντια πρόταξη σε βάση έντονου οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου με την αφαίρεση δυο ενδοδοντικά θραπευμένα γομφίων στην άνω γνάθο και την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής. Μετά το πέρας της ορθοδοντικής ακολούθησε αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση των άνω προσθίων δοντιών.

Περιστατικό 75

Περιστατικό 75ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έγκλειστους κυνόδοντες και μικροδοντία των πλαγίων τομέων στην άνω γνάθο μέσω ακίνητης αισθητικής χειλικής συσκευής.

Περιστατικό 54

Περιστατικό 54ΜετάΠριν Προπροσθετική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενο έντονο προγναθισμό της κάτω γνάθου και εκτεταμένη ανάστροφη οριζόντια πρόταξη και κατακόρυφη υπερκάλυψη με την βοήθεια ακίνητης γλωσσικής συσκευής.

Περιστατικό 51

Περιστατικό 51ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή για την προπροσθετική διάνοιξη ικανών μεσοδιαστημάτων στην περιοχή των συγγενώς ελλειπόντων πλαγίων τομέων της άνω γνάθου. Προσθετική αποκατάσταση με γέφυρα τύπου Maryland λόγω προβολής των ούλων κατά το χαμόγελο και για την αποφυγή μακροπρόθεσμα τυχόν μεταεμφυτευματικών υφιζήσεων.

Περιστατικό 50

Περιστατικό 50ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διάνοιξη ιακνού μεσοδιαστήματος στην περιοχή του ελλείποντος αριστερού πλάγιου τομέα για την τοποθέτηση εμφυτεύματος και την άρτια από αισθητικής και λειτουργικής άποψης προσθετικής αποκατάστασης.