Περιστατικό 62

Περιστατικό 62ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διόρθωση αυξημένης πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή και έπειτα από την αφαίρεση δυο ενδοδοντικά θεραπευμένων γομφίων στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 61

Περιστατικό 61ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με αυξημένη οριζόντια πρόταξη με ακίνητη γλωσσική συσκευή ύστερα από την διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 59

Περιστατικό 59ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και κάτω γνάθο.

Περιστατικό 58

Περιστατικό 58ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διεθυέτηση των φραγμών και κατόπιν μιας εξαγωγής στην άνω γνάθο με ακίνητη γλωσσική συσκευή και χειλική αισθητική συσκευή στον κάτω φραγμό.

Περιστατικό 57

Περιστατικό 57ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ και συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή, με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και κάτω γνάθο.

Περιστατικό 56

Περιστατικό 56ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και χειλική αισθητική συσκευή στην κάτω γνάθο και μετά από διενέργεια μιας εξαγωγής στον κάτω φραγμό.

Περιστατικό 55

Περιστατικό 55ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση του άνω φραγμού με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 54

Περιστατικό 54ΜετάΠριν Προπροσθετική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενο έντονο προγναθισμό της κάτω γνάθου και εκτεταμένη ανάστροφη οριζόντια πρόταξη και κατακόρυφη υπερκάλυψη με την βοήθεια ακίνητης γλωσσικής συσκευής.

Περιστατικό 53

Περιστατικό 53ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών με την διενέργεια τεσσάρων εξαγωγών και με την βοήθεια ακίνητης γλωσσικής συσκευής.