Περιστατικό 136

Περιστατικό 136ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης βαθειάς υπερσύγκλεισης σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και απώλειας κάτω γομφίου λόγω αποστήματος. Διευθέτηση των φραγμών μετά από εξαγωγή δυο άνω προγομφίων και διόρθωση της συγκλεισιακής σχέσης με σύγκλειση του μεσοδιαστήματος στην κάτω γνάθο μέσω χρήσης ορθοδοντικού μικροεμφυτεύματος.

Περιστατικό 134

Περιστατικό 134ΜετάΠριν Συνέχιση ορθοδοντικής θεραπείας περιστατικού από συνάδελφο (ήδη 7 χρόνια σε θεραπεία) με υφιστάμενο έκτοπο αγκυλωμένο κυνόδοντα, για την ορθοδοντική του (μέσω επαναλαμβανόμενης χειρουργικής μόχλευσης) διευθέτηση στον φραγμό.

Περιστατικό 131

Περιστατικό 131ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού συνέπειας προγενέστερου οδοντικού τραύματος και απώλειας του δεξιού κεντρικού τομέα me διάνοιξη του αναγκαίου για προσθετική αποκατάσταση διαστήματος.

Περιστατικό 130

Περιστατικό 130ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού συνέπειας προγενέστερου οδοντικού τραύματος και απώλειας του δεξιού κεντρικού τομέα με διάνοιξη του αναγκαίου για προσθετική αποκατάσταση διαστήματος.

Περιστατικό 100

Περιστατικό 100ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διόρθωση υφιστάμενης αυξημένης οριζόντιας πρόταξης και συνωστισμού με την εξαγωγή δυο προγομφίων στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 97

Περιστατικό 97ΜετάΠριν Προπροσθετική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την γλωσσική μετακίνηση των κάτω προσθίων δοντιών για την δημιουργία προυπόθεσης κατασκευής αρτιότερης αποκατάστασης στην άνω γνάθο.