Περιστατικό 7

Περιστατικό 7ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ με συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 6

Περιστατικό 6ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή και την διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο για την αντιμετώπιση ανεωγμένη δήξης, αυξημένης οριζόντιας πρόταξης και έντονης εγγύς απόκλισης κάτω γομφίων.

Περιστατικό 24

Περιστατικό 24ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με την μέθοδο Invisalign, με ταυτόχρονη διόρθωση της υφιστάμενης ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης και ανεωγμένης δήξης.

Περιστατικό 22

Περιστατικό 22ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των οδοντικών φραγμών με την μέθοδο Invisalign. Αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας.

Περιστατικό 21

Περιστατικό 21ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με άνω γλωσσική και κάτω χειλική ακίνητη συσκευή αντίστοιχα και την διενέργεια μιας εξαγωγης στην άνω γνάθο. Η ασθενής παρουσίαζε συμπτωματολογία κρανιογναθικής διαταραχής μικτής αιτιολογίας (αρθρικής των ΚΦΓΔ και επιπλέον μυικής συμπτωματολογίας), η οποία αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με την αλλαγή των συγκλεισιακών δεδομένων. Απαραίτητη η αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση μετά το…